BDTNS 163626 =
imprimir catálogo
Print
Suggestion
Suggestions
Period
Language
Provenance
Object
CDLI
Ur III
Sumerian
GARšana
Tablet
Date
Dates Referenced
Measurements
Seal
SS09 - 02 - 00
S
Owner
Museum No.
Accession No.
Excavation No.
Iraq Museum, Baghdad, Iraq
IM --- = CUNES 48-02-015
Publication
Owen, D.I., Mayr, R.H. 
2007 CUSAS 3 0932 Edition (T
Kleinerman, A. 
2011 CUSAS 6, p. 194 Edition (T, P
CDLI - Digital Library 
2010 CDLI P322417 Photo 
Author of Transliteration
Transliteration of text 
2008 Owen, D.I., Mayr, R. ( CUSAS 3 0932 ) 
Revision of text 
2008→ Molina, M. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2011 Notizia, P. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2011 Kleinerman, A. ( CUSAS 6, p. 194 ) 
Revision of text 
2017 Arrojería, J. ( BDTNS ) 
Remarks
Tablet formerly kept in Cornell University, Department of Near Eastern Studies. Presumably returned to Iraq in August 2021. See https://statements.cornell.edu/2021/20210804-cuneiform-tablets.cfm. See https://www.nytimes.com/2021/08/03/world/middleeast/iraq-looted-artifacts-return.html.
[M. Molina]
------


Text
 
32 kušmaš-li2-um udu niga
17 kušummux (=EDIN.A.LAL)
4 kušdu10-gan-ti-bala
2 kuššuhub2 e-sir2 munus babbar / e2-ba-an
2 kuššuhub2 munus babbar e2-b[a-an]
3 kuššuhub2 munus e-[sir2] / e2-ba-[an]
r. 1  kin til-[la]
mu-k[ux] (=DU)
e2-kišib-ba-š[e3]
  (Seal)
ki A-na-ah-i3-li2-ta
ba-zi
ša3 GAR-ša-an-naki
iti še-KIN-ku5
mu us2-sa dŠu-dSuen / lugal-e ma2-gur8 mah / dEn-lil2 dNin-lil2-ra / mu-ne-dim2
 
Seal 1  Šu-dKab2-ta a-zu
dumu Na-ra-am-i3-li2
dIŠKUR-ILLAT
dub-sar
dumu A-bi2-a arad2-zu
  Seal Adad-tillati A (CUSAS 3, pp. 429-439)