BDTNS 163145 =
imprimir catálogo
Print
Suggestion
Suggestions
Period
Language
Provenance
Object
CDLI
Ur III
Sumerian
GARšana
Tablet
Date
Dates Referenced
Measurements
Seal
SS08?] - XX - 00
N
Owner
Museum No.
Accession No.
Excavation No.
Iraq Museum, Baghdad, Iraq
IM --- = CUNES 48-12-038
Publication
Owen, D.I., Mayr, R.H. 
2007 CUSAS 3 1014 Edition (T
––– 
2010 CDLI P329445 Resource (P
––– 
2021 ePSD P329445 Resource (T
Kleinerman, A., Owen, D.I. 
2009 CUSAS 4, p. 785 Collation 
Author of Transliteration
Transliteration of text 
2008 Owen, D.I., Mayr, R. ( CUSAS 3 1014 ) 
Revision of text 
2008→ Molina, M. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2011 Notizia, P. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2017 Arrojería, J. ( BDTNS ) 
Remarks
Tablet formerly kept in Cornell University, Department of Near Eastern Studies. Presumably returned to Iraq in August 2021. See https://statements.cornell.edu/2021/20210804-cuneiform-tablets.cfm. See https://www.nytimes.com/2021/08/03/world/middleeast/iraq-looted-artifacts-return.html.
[M. Molina]
------


Text
 
[Šu-dNin-isin2si šu]-i / maškim
[0.0.1 z]u2-[l]um eša ba-hi
[sizku]r2 didli-še3
[x+4] dugnig2 5 sila3-ta
[x] dugnig2 2 sila3-ta
[...-š]e3
Ur-dNin-[dSi4-an-na sagi maškim]
[x+119 sa gi-NE]
  [...] (rest lost)
r. 1  [ninda ba-ra-du8] u3 tu7 ba-ra-š[eg6]
[600?+60]+5 dugsila3 bur-z[i]
[tu7] ba-a-si
An-[t]a-lu2 agrig ma[škim]
80 sa gi-NE
ku6 še2-ge6-de3 (=SI)
Šu-Ir3-ra dub-sar maškim
zi-ga
Šu-Kab-t[a2]
10  [ki dI]ŠKUR-ILLAT-ta
11  [ba]-zi
12  [ša3 GAR-ša-an-na]ki
13  [iti ...]
14  [mu ...] ("ŠS 8?")