BDTNS 163067 =
imprimir catálogo
Print
Suggestion
Suggestions
Period
Language
Provenance
Object
CDLI
Ur III
Sumerian
GARšana
Tablet
Date
Dates Referenced
Measurements
Seal
SS06 - 05 - 00
N
Owner
Museum No.
Accession No.
Excavation No.
Iraq Museum, Baghdad, Iraq
IM --- = CUNES 48-02-073
Publication
Owen, D.I., Mayr, R.H. 
2007 CUSAS 3 0307 Edition (T
CDLI - Digital Library 
2010 CDLI P322475 Photo 
Focke, K. 
2015 AOAT 53, p. 821 Study 
Author of Transliteration
Transliteration of text 
2008 Owen, D.I., Mayr, R. ( CUSAS 3 0307 ) 
Revision of text 
2008→ Molina, M. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2011 Notizia, P. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2017 Arrojería, J. ( BDTNS ) 
Remarks
Tablet formerly kept in Cornell University, Department of Near Eastern Studies. Presumably returned to Iraq in August 2021. See https://statements.cornell.edu/2021/20210804-cuneiform-tablets.cfm. See https://www.nytimes.com/2021/08/03/world/middleeast/iraq-looted-artifacts-return.html.
[M. Molina]
------


Text
 
600 sig4
Ša-at-kin7-ti (=DU)
300 La-la-a
450 ME-dNin-šubur
450 Geme2-giškiri6
1020 Ša-at-bi-zi-il
690 [A]-la-ni-tum
[...]
  [...] (rest lost)
r.   [...] (beginning lost)
1'  [...]
2'  giri3 d[IŠKUR]-ILLAT šabra
3'  u3 Puzur4-dNin-kar-ak dub-sar
4'  ša3 GAR-ša-an-na:ki
5'  iti ki-siki-dNin-a-zu
6'  mu dŠu-dSuen lugal / Uri5/ki-ma-ke4 na-du3-a mah / dEn-lil2 dNin-lil2-ka / mu-ne-du3
l.ed. 1  KA2-DINGIR-ka3-k[a3-da-nu-um]