BDTNS 162865 =
imprimir catálogo
Print
Suggestion
Suggestions
Period
Language
Provenance
Object
CDLI
Ur III
Sumerian
GARšana
Tablet
Date
Dates Referenced
Measurements
Seal
SS07 - 08 - 19
N
Owner
Museum No.
Accession No.
Excavation No.
Iraq Museum, Baghdad, Iraq
IM --- = CUNES 49-09-142
Publication
Owen, D.I., Mayr, R.H. 
2007 CUSAS 3 0159 Edition (T
––– 
2010 CDLI P323667 Resource (P
––– 
2021 ePSD P323667 Resource (T
Focke, K. 
2015 AOAT 53, p. 735 Study 
Author of Transliteration
Transliteration of text 
2008 Owen, D.I., Mayr, R. ( CUSAS 3 0159 ) 
Revision of text 
2008→ Molina, M. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2011 Notizia, P. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2017 Arrojería, J. ( BDTNS ) 
Remarks
Tablet formerly kept in Cornell University, Department of Near Eastern Studies. Presumably returned to Iraq in August 2021. See https://statements.cornell.edu/2021/20210804-cuneiform-tablets.cfm. See https://www.nytimes.com/2021/08/03/world/middleeast/iraq-looted-artifacts-return.html.
[M. Molina]
------


Text
 
[3 guruš š]idim lu2 [Nig2-dBa-u2]
[2 guruš š]idim lu2 Di3-ma-[at-Kal2-bu-umki]
[2 guruš š]idim lu2 Ur-d[Šul-pa-e3]
[3] guruš [šidim]
[9] guruš [gub-ba]
[ugula Be-li2-i3]-li2 arad2 e2-[a-me-eš2]
[20]+2 guruš [30]+8 geme2 ugula [Ba-zi]
5! geme2 ugula [ME-E2-a]
7 guruš 8 geme2 ugula Za-[la-a]
10  3 guruš [ugula Ib-ni-DINGIR]
11  2 guruš ugula [Šu-dDUMU.ZI]
12  lu2 hun-ga2 me-[eš2]
13  ------------
14  šu-nigin2 10 guruš šidim
15  šu-nigin2 48 guruš
16  šu-nigin2 46 geme2
17  ša3-bi-ta
18  1 guruš šidim um-mi-a
19  1 guruš šidim 4 guruš [x geme2]
20  e2 Pu-ta-nu-um d[u3-a]
21  1 guruš šidim 4 guruš 8 [geme2]
22  e2 Zu-zu-tum d[u3-a]
23  1 guruš šidim 3 guruš 7 geme2
24  e2 Ha-bi-za-nu-um [du3-a]
25  [x guruš] šidim [x guruš] 4 geme2
26  [e2 A-li2]-a-bi du3-a
r. 1  1 guruš šidim 8 guruš 6 geme2
GIN2-bal giškiri6 du3-a
2 guruš šidim 6 guruš 11 geme2
e2-geme2-dumu du3-a
12 guruš im lu-[a]
[1] guruš a2-a[g2]-ga2 U3-dag-gaki-š[e3] / de6-a
3 guruš i3-du8
3 guruš tu-ra
[x] guruš ugula
10  [x] guruš sig4 en-nu ak
  ============
11  [šu-nigin2 10] gu[ruš šidim]
12  [šu-nigin2 48 guruš]
13  [šu-nigin2 46] ge[me2]
14  [zi]-ga-am3 gurum2 ak
15  [gi]ri3 Puzur4-dNin-kar-ak [dub-sar?]
16  [u3] dIŠKUR-ILLAT šabra
17  [iti] ezem-dŠul-gi
18  mu dŠu-dSuen lugal-e / ma-da Za-ab-ša-liki mu-/hul
19  u4-20-la2 1-kam