BDTNS 162748 =
imprimir catálogo
Print
Suggestion
Suggestions
Period
Language
Provenance
Object
CDLI
Ur III
Sumerian
GARšana
Tablet
Date
Dates Referenced
Measurements
Seal
SS06 - 07 - 03
N
Owner
Museum No.
Accession No.
Excavation No.
Iraq Museum, Baghdad, Iraq
IM --- = CUNES 48-07-024
Publication
Owen, D.I., Mayr, R.H. 
2007 CUSAS 3 0039 Edition (T
CDLI - Digital Library 
2010 CDLI P322752 Photo 
Author of Transliteration
Transliteration of text 
2008 Owen, D.I., Mayr, R. ( CUSAS 3 0039 ) 
Revision of text 
2008→ Molina, M. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2011 Notizia, P. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2017 Arrojería, J. ( BDTNS ) 
Remarks
Tablet formerly kept in Cornell University, Department of Near Eastern Studies. Presumably returned to Iraq in August 2021. See https://statements.cornell.edu/2021/20210804-cuneiform-tablets.cfm. See https://www.nytimes.com/2021/08/03/world/middleeast/iraq-looted-artifacts-return.html.
[M. Molina]
------


Text
 
i 1  2 guruš šidim l[u2 i3-siIsin2]/[ki]
5 guruš šidim l[u2 Nig2-dBa-u2]
3 guruš š[idim]
[14]+4 guruš ugula Be-li2-i3-li2
[15] guruš ugula I-[ri]-ib
arad2 e2-a-[me-eš2]
5 guruš 1 geme2 lu2 Du6-/lugal-pa-e3[ki]
2 guruš 12 geme2 ugula Ba-zi
3 guruš 6 [geme2 ugula ME]-E2-a
10  1 guruš ugula Hal-[li2-a]
11  3 guruš ugula Šu-dDUMU.ZI
12  2 guruš 4 geme2 ugula Za-la-a
13  lu2 hun-ga2-[me]-eš2
14  ------------
15  šu-nigin2 [10 guruš] šidim
16  šu-nigin2 [50 la2 1 guruš]
17  šu-nigin2 23 [geme2]
18  ------------
19  ša3-[bi]-ta
20  1 guruš šidim um-mi-a
21  2 guruš šidim
22  2 guruš [šu] dim2-ma gub-/ba
23  2 guruš im lu-de3 gub-/ba
ii 1  [...]
[...]
[...]
2 [...]
4 [...]
  [...] (ca. 6 lines lost)
6'  2 [...] / [...]
7'  gi-[...] / [...]
8'  2 guruš [...]
9'  [x guruš im i3-li]-de3 / gub-ba
10'  6 geme2 im ga6-ga2-/de3 gub-[b]a
11'  u3-ru-a bad3 ke4-de3
12'  [x] guruš
13'  g[i-sal g]i-ir / [k]e4-de3 gub-ba
14'  10 guruš im a-ga2-ri-<na> / lu-de3 gub-ba
15'  2 guruš a bala-a-de3 / gub-ba
r. i 1  4 guruš i[n-u kar]-/ta ga2-nun-n[a-š]e3 ib2-/ga6
4 guruš nig2 u2 ba A.KWU 127.ŠE3 / sur-de3 gub-ba
2 guruš sig4 en-nu / ke4-de3 gub-ba
1 guruš ga2-nun-na tuš-a
2 guruš ugula arad2 e2-a
1 Hi-lu-a kišib I-din-dIŠKUR / Nibruki-še3 de6-a
1 Šu-dLUGAL a2-ag2-/ga2 ki Šu-Ka[b-ta-še3] de6-a
1 e2-i3-gara2 siki tum3-de3 / E2-dŠu-dSuenki-[ta] / de6-a
1 Lu-ga-tum ninda du8-[de3] / gub-[ba]
10  1 En-ni-ma šidim / tu-[ra]
11  1 geme2 [...]
  [...] (rest lost)
r. ii 1  1 Be-li2-i3-[li2]
  ============
šu-nigin2 10 guruš šidim
šu-nigin2 50 la2 1 guruš
šu-nigin2 23 geme2
zi-ga-am3
gurum2 ak
giri3 dIŠKUR-ILLAT šabra
u3 [Puzur4]-dNin-/[kar-a]k dub-sar
ša3 GAR-[ša-an-naki]
10  iti a2-[ki-ti]
11  mu d[Šu-dSuen lugal] / Ur[i5ki-ma-ke4] / na-du3-a [mah dEn-lil2] / dNin-lil2-ra m[u-ne-du3]
l.ed. 1  u4 3-kam gaba-ri