BDTNS 162744 =
imprimir catálogo
Print
Suggestion
Suggestions
Period
Language
Provenance
Object
CDLI
Ur III
Sumerian
GARšana
Tablet
Date
Dates Referenced
Measurements
Seal
SS06 - 06 - 25
N
Owner
Museum No.
Accession No.
Excavation No.
Iraq Museum, Baghdad, Iraq
IM --- = CUNES 48-07-061
Publication
Owen, D.I., Mayr, R.H. 
2007 CUSAS 3 0036 Edition (T
––– 
2010 CDLI P329379 Resource (P
––– 
2021 ePSD P329379 Resource (T
Focke, K. 
2015 AOAT 53, p. 405, 731 Study 
Author of Transliteration
Transliteration of text 
2008 Owen, D.I., Mayr, R. ( CUSAS 3 0036 ) 
Revision of text 
2008→ Molina, M. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2011 Notizia, P. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2017 Arrojería, J. ( BDTNS ) 
Remarks
Tablet formerly kept in Cornell University, Department of Near Eastern Studies. Presumably returned to Iraq in August 2021. See https://statements.cornell.edu/2021/20210804-cuneiform-tablets.cfm. See https://www.nytimes.com/2021/08/03/world/middleeast/iraq-looted-artifacts-return.html.
[M. Molina]
------


Text
 
2 guruš šidim [lu2] i3-si[Isin2ki]
5 guruš šidim lu2 Nig2-dBa-u2
3 guruš šidim
17 guruš ugula Be-li2-i3-li2
15 guruš ugula I-ri-ib
arad2 e2-a-me-eš2
1[8] guruš ugula DINGIR-dan
5 guruš 1 geme2 lu2 Du6-lu[gal-pa-e3ki]
11 guruš 4 geme2 ugula Ba-zi
10  7 guruš 8 geme2 ugula ME-E2-[a]
11  2 guruš ugula Za-la-a
12  1 guruš ugula Šal2-mah
13  3 guruš ugula Hal-li2-[a]
14  lu2 hun-ga2-me-[eš2]
  ============
15  šu-nigin2 10 guruš ši[dim]
16  šu-nigin2 80 la2 1 gur[uš]
17  šu-nigin2 13 gem[e2]
18  ša3-bi-ta
19  20 guruš gišgišnimbar sumun te-[x? gub]-ba
20  2 guruš šidim 7 guruš sig4 šu dim2-ma / šum2-mu-de3 gub-ba
21  1 guruš im gid2-de3 gub-ba
22  3 guruš 14 geme2 im ga6-ga2-de3 / gub-ba
23  1 guruš im lu-de3 gub-ba
24  e2-kišib-ba ugula kinkin2 [erasure]
25  1 guruš šidim um-mi-a TAG.TAG-de3 gub-b[a]
26  5 guruš šidim
27  4 guruš 8 geme2 im ga6-ga2-de3 gub-/ba
28  3 guruš im lu-de3 gub-ba
29  bad3 im-sumur ke4-d[e3 gub]-ba (erasure before im)
30  2 guruš gi-sal bad3 TAG.TAG-[de3 gub]-ba
31  8 guruš im lu-de3 gub-[ba]
r. 1  5 guruš nig2 u2 ba A.KWU 127.ŠE3 su[r-de3 gub-ba]
16 guruš in-u Gar3-da-hi-še3 gen-[na-me]
[2] guruš sig4 en-nu ke4-de3 tuš-a
1 guruš ga2-nun-na tuš-a
3 guruš ugula arad2 e2-a
2 guruš šidim tu-ra
1 Ta-tu3-ri u3 A-li2-ah š[e e3]-/de3 Gir2-suki-še3 gen-na giri3 Za-a[l-lum] / lu2-kin-gi4-a lugal
4 guruš a bala-a giškiri6-dBa-u2-da
1 e2-i3-gara2 a2-ag2 ki Šu-Kab-ta-še3 / de6-a
10  1 Hi-lu-a kišib I-din-dIŠKUR Nibruki-še3 de6-a
11  1 Lu-g[a-t]um ninda du8-de3 gub-ba
12  1 Be-li2-A.ZU 1 e-pe-eš nanam!?-<tu?-ra?>
13  ugula I-[ri]-ib
14  1 geme2 lu2 Du6-lugal-pa-e3
15  t[u]-ra-m[e-e]š2
16  1 [Šu]-dIŠKUR
17  1 [guruš] Tu-ra-a
18  [1 I3-li2]-AN.DUL3
  ============
19  šu-nigin2 10 guruš šidim
20  šu-nigin2 [80 la2 1] guruš
21  šu-nigin2 13 geme2
22  zi-ga-am3
23  gurum2 ak giri3 dIŠKUR-ILLAT šabra
24  u3 Puz[ur4-dNin-kar]-ak dub-sar
25  ša3 GAR-ša-[an-na]ki
26  iti ezem-[dNin-a]-zu
27  mu dŠu-[dSuen lugal] Ur[i5ki]-/[m]a-ke4 [na-du3-a mah dEn-lil2] /[d]Nin-l[il2-ra mu-ne-du3]
l.ed. 1  u4 25-kam