BDTNS 162729 =
imprimir catálogo
Print
Suggestion
Suggestions
Period
Language
Provenance
Object
CDLI
Ur III
Sumerian
GARšana
Tablet
Date
Dates Referenced
Measurements
Seal
SS06 - 06? - 00
N
Owner
Museum No.
Accession No.
Excavation No.
Iraq Museum, Baghdad, Iraq
IM --- = CUNES 49-02-022+49-02-099
Publication
Owen, D.I., Mayr, R.H. 
2007 CUSAS 3 0021 Edition (T
––– 
2010 CDLI P323245 Resource (P
––– 
2021 ePSD P323245 Resource (T
Kleinerman, A., Owen, D.I. 
2009 CUSAS 4, p. 781 Collation 
Author of Transliteration
Transliteration of text 
2008 Owen, D.I., Mayr, R. ( CUSAS 3 0021 ) 
Revision of text 
2008→ Molina, M. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2011 Notizia, P. ( BDTNS ) 
Revision of text 
2017 Arrojería, J. ( BDTNS ) 
Remarks
Tablet formerly kept in Cornell University, Department of Near Eastern Studies. Presumably returned to Iraq in August 2021. See https://statements.cornell.edu/2021/20210804-cuneiform-tablets.cfm. See https://www.nytimes.com/2021/08/03/world/middleeast/iraq-looted-artifacts-return.html.
[M. Molina]
------


Text
 
[2 guruš šidim lu2] [i3]-siIsin2[ki]
[5 guruš šidim lu2 Ni]g2-dBa-u2
[3] guruš šidim
[15 guru]š ugula I-[ri]-ib
[17 gur]uš ugula Be-li2-i3-li2
[arad2] e2-a-me-eš2
[x] guruš ugula DINGIR-dan
[x guru]š [x] geme2 ugula Ba-zi
[x guru]š 16 geme2 ugula ME-E2-a
10  [x guru]š ugula Za-la-[a]
11  [x guru]š ugula Hal-li2-[a]
12  [x guru]š 1 geme2 ugula Šal2-m[ah]
13  [lu2 hun-g]a2-me-[eš2]
14  ============
15  šu-nigin2 10 [guruš šidim]
16  [šu-nig]in2 76 [guruš]
17  [šu]-nigin2 30 la2 1 geme2
18  ša3-bi-ta
19  1 guruš šidim iz-zi bad3 TAG.TAG-/de3 gub-ba
20  5 guruš šidim sig4 bad3 tab-be2-de3 / gub-ba
21  [x g]uruš im gid2-me
22  [x guruš] sig4 šu dim2-ma šum2-mu-de3 / gub-ba
23  [x guruš im a]-ga2-ri-na [i3]-/[li]-de9 gub-[ba]
  [...] (rest lost)
r.   [...] (beginning lost)
[...]-ib?-[...]-/de3 gu[b-ba]
3 guruš šidim 3 guruš 3 geme2
e-tab ša3 e2-gal-la ke4-de3 gub-ba
2 guruš lu2-kin-gi4-a Šu-Kab-ta / še Karkarki-ta Nibruki-še3 ba-an-tum3
1 guruš a2-ag2 ki Šu-Kab-ta-še3 de6-a
1 guruš tu-ra ugula Be-li2-i3-li2
[1 gu]ruš? nig2-gur11 a bala?-a im lu-a amarax-še3 gub-<ba> (=SIG4./ANŠE)
  ============
[šu-nigin2 10] gu[ruš šidim]
[šu-nigin2 76] guru[š]
10  [šu-nigin2 30 la2 1] geme2
11  [zi-ga-a]m3
12  [gurum2 ak al-tar] bad3 gub-ba
13  [giri3 dIŠKUR-IL]LAT šabra
14  [u3 Puzur4-dN]in-kar-ak dub-sar
15  [ša3 GAR-ša-an]-naki
16  [iti ezem-dN]in-a-[zu]
17  [mu dŠu-dSuen ... dEn-lil2 d]Nin-lil2-/ra mu-ne-du3
l.ed. 1  [...]